Oznámenie č. 384/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Singapuru k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021