Oznámenie č. 384/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Singapuru k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 22.10.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2021