Uznesenie č. 380/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 611 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 21.10.2021
Účinnosť od 25.10.2021