Zákon č. 374/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.10.2021