Oznámenie č. 37/2021 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva

Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 30.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.01.2021