Uznesenie č. 366/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 601 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 15.10.2021
Účinnosť od 18.10.2021