Zákon č. 354/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.10.2021
Účinnosť od 01.11.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.10.2021