Nariadenie vlády č. 35/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká

Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 01.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.01.2021