Nariadenie vlády č. 33/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero

Platnosť od 30.01.2021
Účinnosť od 01.03.2021
Redakčná poznámka

Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2651/1981-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Dolný les, 2. štvrtý bod časti B. Národné prírodné rezervácie zoznamu prírodných rezervácií, ná...