Uznesenie č. 318/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 12.08.2021
Účinnosť od 16.08.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.08.2021