Zákon č. 308/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.08.2021
Účinnosť od 15.08.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

04.08.2021