Rozhodnutie č. 301/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 27.07.2021
Účinnosť od 27.07.2021

OBSAH