Rozhodnutie č. 301/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 27.07.2021
Účinnosť od 27.07.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.07.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.07.2021