Uznesenie č. 284/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 16.07.2021
Účinnosť od 19.07.2021