Zákon č. 270/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

OBSAH