Zákon č. 269/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.07.2021