Uznesenie č. 267/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 12.07.2021