Zákon č. 264/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.07.2021