Nariadenie vlády č. 255/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Platnosť od 01.07.2021
Účinnosť od 01.07.2021