Rozhodnutie č. 235/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 10.06.2021
Účinnosť od 10.06.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.06.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.06.2021