Nariadenie vlády č. 228/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19

Platnosť od 03.06.2021
Účinnosť od 03.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.06.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.06.2021