Uznesenie č. 208/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 28.05.2021
Účinnosť od 31.05.2021