Uznesenie č. 208/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 28.05.2021
Účinnosť od 31.05.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.05.2021