Oznámenie č. 20/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu

Platnosť od 22.01.2021

20

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (oznámenie č. 12/2021 Z. z.) 13. novembra 2020 vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou bola ukončená platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 69/1999 Z. z.) v znení Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 453/2009 Z. z.).

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 13. novembra 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 13 ods. 3.