Oznámenie č. 20/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu

Platnosť od 22.01.2021

Pôvodný predpis

22.01.2021