Nariadenie vlády č. 199/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.05.2021
Účinnosť od 19.09.2021

OBSAH