Uznesenie č. 163/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 30.04.2021
Účinnosť od 03.05.2021