Uznesenie č. 163/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 30.04.2021
Účinnosť od 03.05.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.05.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.04.2021