Oznámenie č. 16/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Platnosť od 22.01.2021

16

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (oznámenie č. 12/2021 Z. z.) 13. novembra 2020 vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Dánskym kráľovstvom bola ukončená platnosť Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 575/1992 Z. z.).

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 13. novembra 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 16 ods. 2.