Vyhláška č. 158/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Platnosť od 27.04.2021
Účinnosť od 15.05.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.04.2021