Nariadenie vlády č. 155/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
24.04.2021 - 30.04.2021

Pôvodný predpis

24.04.2021