Uznesenie č. 142/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.04.2021
Účinnosť od 22.04.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.04.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.04.2021