Oznámenie č. 136/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce

Platnosť od 16.04.2021
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 18. júna 2020 v súlade s článkom III a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 18. júna 2020.

OBSAH