Zákon č. 127/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.04.2021
Účinnosť od 01.09.2021 (za 3 mesiace)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2021

Pôvodný predpis

09.04.2021