Uznesenie č. 117/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 01.04.2021
Účinnosť od 05.04.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.04.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.04.2021