Oznámenie č. 113/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Platnosť od 27.03.2021
Účinnosť od 27.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.03.2021