Uznesenie č. 110/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 25.03.2021
Účinnosť od 29.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.03.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.03.2021