Oznámenie č. 11/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Platnosť od 21.01.2021
Účinnosť od 21.01.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.01.2021