Vyhláška č. 108/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z.

Platnosť od 25.03.2021
Účinnosť od 25.03.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.03.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.03.2021