Nariadenie vlády č. 100/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z.

Platnosť od 18.03.2021
Účinnosť od 01.04.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.03.2021