Oznámenie č. 99/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020