Oznámenie č. 98/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2020 Aktuálne znenie