Oznámenie č. 97/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2020 Aktuálne znenie