Zákon č. 94/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.

Platnosť od 25.04.2020
Účinnosť od 25.04.2020