Zákon č. 91/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.04.2020
Účinnosť od 25.04.2020