Zákon č. 90/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 25.04.2020
Účinnosť od 25.04.2020