Vyhláška č. 88/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.04.2020
Účinnosť od 01.05.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.04.2020