Oznámenie č. 86/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu

Platnosť od 21.04.2020
Účinnosť od 21.04.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.04.2020 Aktuálne znenie