Nariadenie vlády č. 80/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 17.04.2020
Účinnosť od 18.04.2020 do27.05.2020
Zrušený 133/2020 Z. z.