Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

(v znení č. 132/2020 Z. z., 102/2021 Z. z.)

Platnosť od 10.04.2020
Účinnosť od 31.03.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.03.2021 102/2021 Z. z. Aktuálne znenie
22.05.2020 - 30.03.2021 132/2020 Z. z.
10.04.2020 - 21.05.2020

Pôvodný predpis

10.04.2020